Algemene voorwaarden

Contractpartner Wakker Daten danwel de website wakkerdaten.nl vertegenwoordigen de rechtspersoon Faasse Holding BV, gevestigd te Gaanderen, KVK nr. 09158013. Deze is te bereiken via het mailadres info@wakkerdaten.nl. Overeenkomst De overeenkomst komt tot stand bij het voltooien van de registratie van de deelnemer. De geleverde dienst is een abonnement voor een bepaalde tijd, waarin het profiel van de deelnemer op de website wakkerdaten.nl getoond wordt, met als doel het vinden van een relatie of vriendschap, zonder enige garantie, alsmede het zich in verbinding stellen met andere deelnemers. Abonnementen zijn er uitsluitend voor een termijn van 90 dagen en kunnen niet tussentijds worden opgezegd (uitgezonderd bij aanpassing van de algemene voorwaarden). Tegen het einde van de termijn ontvangt u per mail bericht over het verlengen. Termijnen worden niet automatisch verlengd. Tegen het einde van de termijn kunt u steeds weer met 90 dagen verlengen. Als u niets doet, wordt uw account na het einde van de termijn voor 90 dagen geblokkeerd. U kunt dan nog wel inloggen en uw account deblokkeren maar uw profiel is niet meer zichtbaar voor anderen. Na 90 dagen blokkade van uw account wordt deze automatisch verwijderd. Deblokkeren is dan niet meer mogelijk. Wilt u dan alsnog deelnemen dan dient u opnieuw een profiel aan te maken. Chatberichten blijven 14 dagen bewaard. Na 14 dagen worden chatberichten automatisch verwijderd. Prijzen zijn inclusief BTW. Betaling geschiedt vooraf. Je profiel Het is uitsluitend toegestaan een profiel aan te maken voor en van jezelf. Deelname is uitsluitend voor personen van 18 jaar of ouder. De gegevens die je in je profiel zet, dienen naar waarheid te worden opgegeven. Je profielfoto moet recent zijn, (uitsluitend) van jezelf, je bent gekleed, gezicht moet te zien zijn, maar zonder gezichtsbedekking. Overige foto’s hebben ook op jou betrekking. Wat niet de bedoeling is De overeenkomst is niet overdraagbaar. Inloggegevens mogen ook niet gedeeld worden met derden. Informatie over deelnemers zijn uitsluitend bedoeld voor andere deelnemers en mogen niet gedeeld worden met derden. Door het plaatsen van obscene foto’s of obsceen taalgebruik wordt je account geblokkeerd voor 14 dagen, zonder restitutie. Na een tweede keer wordt je account definitief geblokkeerd, ook zonder restitutie. In geval van misbruik kan er aangifte worden gedaan. Onder misbruik wordt verstaan: Het schenden van rechten of privacy van anderen, niet uitsluitend deelnemers, door zich voor te doen als iemand anders, beledigende of grievende teksten te plaatsen, het openbaar maken van informatie over deelnemers of het verveelvoudigen hiervan, en het aanbieden van commerciële diensten. Misbruik heeft blokkade van je account tot gevolg. Aansprakelijkheid Wakker Daten is nooit aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van een deelnemer of van derden. Mocht uit het toepasselijk recht blijken dat Wakker Daten toch aansprakelijk is, dan is een schadevergoeding aan de deelnemer beperkt tot het betaalde abonnementsgeld. Het niet zichtbaar of vindbaar zijn van de website of individuele profielen heeft nimmer gedeeltelijke of gehele resitutie tot gevolg. Mocht er door technische storing of anderszins de website of individuele profielen niet op de website zichtbaar of vindbaar zijn, voor een periode van tenminste 3 dagen, dan kan de einddatum naar rato worden uitgesteld. Wijzigingen Algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast. In dat geval krijgt u automatisch bericht. Wanneer u het niet eens bent met de aanpassing van de nieuwe voorwaarden kunt u de overeenkomst ontbinden. Uw account wordt dan geblokkeerd. Voor het resterende deel van de termijn ontvangt u naar rato uw abonnementsgeld terug.