Privacy verklaring

Wakker Daten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Wakker Daten, vertegenwoordigt Faasse Holding BV, gevestigd te Gaanderen, Website: https://wakkerdaten.nl Emailadres: info@wakkerdaten.nl C.G. Faasse is de functionaris gegevensbescherming van Wakker Daten. Hij/zij is te bereiken via info@wakkerdaten.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Wakker Daten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Wakker Daten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - politieke voorkeur Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Wakker Daten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Geautomatiseerde besluitvorming Wakker Daten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Wakker Daten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: 90 dagen na afloop van het abonnement. Delen van persoonsgegevens met derden Wakker Daten deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wakker Daten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Wakker Daten gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zonder technische en functionele cookies werkt de site niet. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt de uw persoonsgegevens zien en gedeeltelijk corrigeren via de persoonlijke instellingen van uw account. Uw profiel kunt u wel blokkeren maar niet zelf verwijderen. Voor het verwijderen van uw gegevens dient u contact op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons via het contactformulier op wakkerdaten.nl/contact. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, stuurt uw verzoek via het contactformulier terwijl u ingelogd bent. Wakker Daten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, op uw verzoek reageren. Wakker Daten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Wakker Daten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wakkerdaten.nl of via het contactformulier op wakkerdaten.nl/contact.